Privacy Policy

Den danske version af vores privatlivspolitik kan blive fundet under den engelske version. “English Version”.

English Version

Your privacy is important to us. It is Nexus North's policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, https://nexusnorth.org, and other sites we own and operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We don’t share any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us.

This policy is effective as of 29 January 2020.

Dansk Version

Dit privatliv er vigtigt for os. Det er Nexus North's politik at respektere dit privatliv med hensyn til alle oplysninger, vi måtte indsamle fra dig på vores websted, https://nexusnorth.org, og andre websteder, vi ejer og driver.

Vi beder kun om personlige oplysninger, når vi har brug for det for at levere en service til dig. Vi indsamler det på retfærdige og lovlige måder med din viden og samtykke. Vi fortæller dig også, hvorfor vi indsamler det, og hvordan det vil blive brugt.

Vi opbevarer kun indsamlede oplysninger, så længe det er nødvendigt for at give dig den ønskede service. De data vi lagrer, beskytter vi inden for kommercielt acceptable måder for at forhindre tab og tyveri samt uautoriseret adgang, videregivelse, kopiering, brug eller ændring.

Vi deler ikke personligt identificerende information offentligt eller med tredjepart, undtagen når det er påkrævet i henhold til loven.

Vores hjemmeside kan muligvis linke til eksterne sider, der ikke drives af os. Vær opmærksom på, at vi ikke har kontrol over indholdet og praksis på disse websteder og ikke kan påtage os ansvar for deres respektive privatlivspolitikker.

Du kan frit afvise vores anmodning om dine personlige oplysninger med den forståelse, at vi muligvis ikke er i stand til at give dig nogle af dine ønskede services.

Din fortsatte brug af vores websted vil blive betragtet som accept af vores praksis omkring privatlivet og personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer brugerdata og personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Denne politik trådte i kraft den 29. januar 2020.